سه‌شنبه 20 آذر‌ماه سال 1386 ساعت 20:27

باسمه تعالی                             آرایه ادبی

شماره 5

 

1 - شعر زیر را بخوانید و به سوالات پاسخ دهید .

دلی دارم خریدار محبت       کزو گرم است بازار محبت

لباسی بافتم بر قامت دل          زپود محنت و تار محبت

الف- ردیف شعر کدام است؟ 25/0

ب- قافیه را در بیت او ل پیدا کنید؟ 25/0

ج- واژه ی « محبت » را هجا بندی کنید و با علامت مخصوص بنویسید ؟ 5/0

2- مقدمه ی قصیده را ……………… می نامند. 25/0

3- نخستین شاعری که نکات عرفانی را در غزل بکار گرفت چه کسی است؟ 25/0

4-الف- قالب قطعه را ازنظر نحوه ی آرایش قافیه توضیح دهید ؟ 25/0

ب- تعریف زیر در مورد کدام قالب شعری است ؟

غزلهایی هم وزن با قافیه هایی متفاوت که بیت یکسان مصرعی آن ها را بهم می پیوندد .

5- الف- بنیانگذار مسمط کیست؟ 25/0

ب-مثنوی مولانا از مثنوی های 1- عاشقانه        2- عارفانه        است . 25/0

6- الف- مناسب ترین قالب برای ثبت لحظه های زود گذر شاعرانه کدام است ؟ 25

ب- مشهورترین شاعر دو بیتی سرا کیست؟ 25/0

7- الف- بنیان گذار شعر نیمایی کیست؟ 25/0

ب-آوردن قافیه در شعر نیمایی الزامی : 1- است          2- نیست     25/0

8-الف- مشبه و مشبه به را …………………… می نامند. 25/0

ب- ویژگی مشترک میان مشبه و مشبه به چه نام دارد . 25/0

ج- تشبیهی بسازید که ( کتاب ) «‌مشبه» آن باشد  5/0

د- تشبیهی بسازید که (دریا) « مشبه به » آن باشد  5/0

9- پایه های تشبیه را در عبارت زیرمشخص کنید .1

دانا چوطبله ی  عطار است خاموش و هنر نمای  

10- الف- تشبیه بلیغ اضافی زیر را به تشبیه بلیغ غیر اضافی تبدیل کنید ؟

        بهار جوانی         5/0

ب- تشبیه بلیغ کدام پایه های تشبیه را ندارد ؟   5/0

ج- پایه های تشبیه را در شعر زیر را مشخص کنید؟

قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا

11- الف- با( مشبه به ) زیر یک تشبیه مرکب بسازید .

الف- ستاره ها در اطراف ماه :  ۵/0

ب- طرفین تشبیه و وجه شبه را در تشبیهات مرکب زیر تعیین کنید.  5/1

آن قطره ی باران که برافتد به گل سرخ  چون اشک عروسی است بر افتاده به رخسار

2- دیده ی اهل طمع به نعمت دنیا               پر نشود همچنان که چاه به شبنم

12- الف- واژه ی (ماه) را در جمله ای بکار ببرید که استعاره ی مصرحه باشد           5/0

ب-استعاره ی مصرحه را در عبارت زیر پیدا کنید و به تشبیه تبدیل کنید و پایه های تشبیه را نام ببرید

باز امشب ای ستاره ی تابان نیامدی 5/1

13- الف-استعاره ی مکنیه ای که «‌مشبه به » آن انسان  باشد…………یا …………… نام دارد        5/0

ب- استعاره ی مکنیه را بیابید و به تشبیه تبدیل کنید و ( مشبه ) و ( مشبه به ) و ( وجه شبه ) را تعیین کنید  5/1

14- الف- واژه ی زیر را در معنی مجازی بکار ببرید ؟ شهر 5/0

ب- چهار علاقه از رایج ترین علاقه های مجاز را نام ببرید ؟ 1

15- در عبارت زیر مجازها را مشخص کنید و قرینه ی آنها را نشان دهید و نوع علاقه را بیان کنید ؟ 75/0

الف- به یاد روی شیرین بیت می گفت       چوآتش تیشه می زد کوه می سفت

16- در بیت زیر واژه های مشخص شده کدام حقیقت و کدام مجاز است؟ قرینه ی مجاز را نشان دهید. 75/0

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد      گناه بخت پریشان و دست کوته ماست.

استعاره ،مجازی است که علاقه ی آن ………است  5/0

کنایات را پیدا کنید و مفهوم آن ها را بیان کنید.

الف- گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد

      هر کجا پای نهد ،دست ندارندش پیش    1

ب- از مکافات عمل غافل مشو                   گندم از گندم بروید جو زجو       1         

19- فلانی ریش سفید است کنایه از چیست؟ 5/0

 

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo