چهارشنبه 2 آبان‌ماه سال 1386 ساعت 22:25

تاریخ ادبیات 1

 

 

 

 

باسمه تعالی

شماره 1

منظور از شاخص ها و سنّت گذاران ادبی چیست ؟  5/0

الفبا اوّلین بار در میان کدام یک از اقوام رواج یافت ؟ در چه زمانی ؟ 5/0

قدیم ترین کتاب به خط فارسی چه نام دارد ؟ به خط کیست؟ 5/0

چرا نمی توان نخستین شاعر فارسی دری را مشخص کرد ؟ 5/0

رودکی را چه لقبی داده اند ؟چرا ؟ 5/0

آیا رودکی کور مادرزاد بوده است ؟ توضیح دهید؟ 1

چرا کسایی را پرچمدار ادبیات شیعه دانسته اند ؟ 5/0

مثنوی آفرین نامه از کیست ؟ موضوعش چیست؟ 5/0

9- نخستین کتاب جغرافیا به فارسی چه نام دارد و تألیف کیست ؟    1

10- موضوع و نویسنده ی هدایه المتعلّمین چیست ؟

11- چرا شاهنامه مورد پسند محمود غزنوی واقع نشد؟ 2

12- منظور از شاعری روستا زاده با شعری به نرمی حریر ……………… »‌کیست ؟ 5/0

13- امتیاز قصاید عنصری نسبت به پیشینیان چیست ؟   1

14- چرا آثار مدّونی از عرفای دوره ی اول در دست نیست ؟  5/0

15- چرا عصر ناصر خسرو را دوران طلایی فرهنگ اسلامی نامیده اند ؟ 1

16- اهمیت دانش نامه ی علایی در چیست ؟ 1

17- سیاست نامه در چه موضوعی است ؟ نام دیگر آن چیست ؟  1

18- چرا ابوعلی سینا و دیگران آثار خویش را به عربی نوشته اند ؟ 5/0

19- علت آفرینش تفسیرها چیست ؟ نثر دینی با کدام اثر شروع می شود ؟  1

20- چرا دو حماسه ی ایلیاد و اودیسه را نمی توان نخستین آثار هنری ملت یونان دانست ؟ 5/0

21- کتاب ارسطو درباره ی فنّ شعر چه نام دارد ؟  5/0

22- سراینده ی ایلیاو و اودیسه کیست ودر چه زمانی می زیسته است؟ 5/0

23- رنسانس چه بود ؟ کدام شهر ایتالیا را مهد رنسانس دانسته اند ؟     1

24- کمدی الهی دانته را با کدام اثر معرّی می توان مقایسه کرد؟ 5/0 

25- نقّادان ، کدام پادشاه فرانسه را بزرگ ترین هنر پرور جهان دانسته اند؟چرا ؟   1

26- تفاوت های عمده ی دو مکتب کلاسی سیسم و رمانتی سیسم را بنویسید.        1

  

باسمه تعالی

شماره 2

 

1-الفبا ، برای اولین بار در میان کدام یک از اقوام ودر چه زمانی رواج پیدا کرد ؟    1

2-قدیمی ترین کتابی که به خط فارسی امروز در دست است ، چه نام دارد و این اثر به خط کیست ؟  1

3-شهید بلخی با کدام دانشمند مباحثه و مناظره داشته است ؟ 5/0

4-کدامین آثار توسط رودکی به نظم در آمده است ؟ 5/0

5-در باب رودکی گفته اند : شعر او را برشمردم سیزده ره صد هزار / هم فزون آید اگر چونان باید بشمری این مطلب نشانه ی چیست  ؟ 5/0

6-مثنوی « آفرین نامه » از کیست ؟ 5/0

7-چرا کسایی را پرچمدار ادبیات شیعه دانسته اند ؟  5/0

8-نخستین ترجمه ی قرآن کریم کدام است ؟این ترجمه به چه زبانی است ؟ 1

9-نخستین کتاب جغرافی به فارسی چه نام دارد و تألیف کیست ؟ 1

10-علل عمده ی توفیق شاهنامه در میان مردم کیست ؟ 1

11-اهمیت کار دقیقی در چیست ؟ 5/0

12-این بیت « منم بنده ی اهل بیت نبی /ستاننده ی خاک پای وصی » مبیّن چه باورمندی است ؟ 5/0

13-از سروده های عنصری ،دو مثنوی را نام ببرید ؟  5/0

14-در شعر منوچهری بیشتر چه چیزهایی توصیف می شود ؟ این توصیف ها در کدام تقسیم بندی توصیف جای می گیرند ؟  1

15-چرا آثار مدوّنی از عرفای دوره ی اول در دست نیست ؟ 5/0

16-اسماعیلیان چه کسانی بودند ؟ 5/0

17-عمده ترین تفاوت شعر ناصر خسرو با شعر پیشینیان در چیست ؟ 5/0

18-نویسندگان آثار زیر را بنویسید ؟ 1

الف- التفهیم لاوایل صناعه التّنجیم :                  ب- سیاست نامه:

19-اهمیت دانشنامه ی علایی در چیست ؟ 1

20-علت آفرینش تفسیرها چیست ؟ 5/0

21-ویژگی های نثر مرسل و نثر مسجّع را بیان کنید ؟ 1

22-قدیم ترین آثار ادبی مشهوری که از یونان باستان بر جای مانده است ، چه نام دارد ؟ 5/0

23-کتاب مشهور ارسطو درباره ی شعر ، چه نام دارد ؟ 5/0

24-آشیل ،چگونه کشته شد ؟ 5/0

25- دکامرون،چیست؟ 1

26-رنسانس ،چه بود ؟ و از چه زمانی آغاز شده است ؟  5/0

27-نزاکت ادبی ، در کلاسی سیسم به چه معناست ؟ 5/0

28-شاعر بزرگ اروپا که ،چهار تراژدی معروفش به نوعی در رابطه با ایران است ،چه نام دارد ؟ 5/0

29-دو مورد از اصول مکتب رمانتی سیسم را بنویسید؟ 5/0

30- ویکتوهوگو ، هنرمند بزرگ ، رمانتی سیسم را چگونه مکتبی اعلام کرد ؟ 5/0

                                                                                                     باسمه تعالی

شماره 3

 

1-کتاب اوستا از چند کتاب تشکیل شده است ؟ نام ببرید      1 نمره

2- تذکره نویسان از چه کسانی به عنوان نخستین شاعران پارسی گونان برده اند ؟نام ببرید.     1

3- کدام شهر بعنوان عمده ترین مرکز فرهنگی در زمان ساسانیان به شمار می رفت ؟ 5/0

4- قدیمی ترین کتابی که به خط فارسی امروز در دست است چه نام دارد ونویسنده آن کیست ؟ 1

5- مثنوی سندباد نامه از کیست ؟ 5/0

6- به کدام شاعر لقب « نقاش چیره دست طبیعت » داده اند ؟ 5/0

7- نخستین کتاب نثر که به عنوان یک اثر مستقل عرضه شد چه نام دارد و از کیست ؟ 1

8- اثر جاوید و مهم دقیقی توسی را نام ببرید . 5/0

سه دوره متمایز شاهنامه کدامند ؟نام ببرید. 5/1

10-مشهورترین ملک الشعرای دربار غزنه کی بود ؟ 5/0

11-چه کسی قالب مسمط را برای اولین بار در شعرفارسی پدید آورد ؟ 5/0

12-قصیده معروف « با کاروان حله» از کیست ؟ 5/0

13-لقب ناصرخسرو قبادیانی چیست ؟ 5/0

14-دو اثر معروف ناصرخسرو را بنویسید ؟ 1

15-کتاب قابوسنامه از کیست؟ 5/0

16-نامبردار ترین ترانه ها در ادب فارسی به نام کدام شاعر ثبت شده است؟ 5/0

17-چه کسی دبیر رسایل سلاطین غزنه بود؟ 5/0

18-نثر دینی فارسی دری با ترجمه کدام کتاب آغاز شد ؟ 5/0

19-نثر کتاب کشف المحجوب هجویری چگونه است ؟ 5/0

20-دو ویژگی از ویژگیهای سبک عراقی را بنویسید ؟

21-شهرت مسعود سعد سلمان به سرودن چه نوع شعری است ؟ 5/0

22-خلاق المعانی لقب کدام شاعر است ؟ 5/0

23-کدام کتاب به عنوان بهترین نثر داستانی فارسی به شمار می رود ؟ 5/0

24-کتاب چهار مقاله اثر کیست ؟ 5/0

25-دو اثر معروف مولوی را نام ببرید؟ 1

26-اولین اثر مدون سعدی چه نام دارد و تاریخ تألیف آن را بنویسید ؟ 1

27-بزرگترین و تواناترین شاعر پارسی گوی غیر پارسی زبان را بنویسید ؟ 1

28-نام دو کتاب طنز آمیز عبید زاکانی را بنویسید ؟ 1

29-موضوع قصیده های ابن یمین چیست ؟ 5/0

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo